Akceptacja wspólnego stanowiska rad Prawobrzeża w.s. ściezek rowerowych