Informacją o obowiązku składania deklaracji informującej o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw.