Informacja dot. projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020