Konsultacje społeczne w ramach Budżetu Osiedlowego

Budżet Osiedlowy 2019 - 2024

 

Rada Osiedla Zdroje planuje wykonać w ramach Budżetu Osiedlowego 2019 – 2024 następujące zadania:

 

1. Remont chodnika na odcinku od ulicy Leszczynowej 2 do skrzyżowania z ulicą Wczasów – ok. 850 m².

2. Remont chodnika na odcinku ulicy od Leszczynowej 19A do EKOPORTU – ok. 537 m².

3. Remont chodnika na odcinku od ul. Gryfińskiej 62A do Pizzerii O.K. – ok. 439 m².

4. Remont chodnika na odcinku od Walecznych 7 do ul. Młodzieży Polskiej 17 – ok. 479 m².

5. Remont chodnika przy ulicy Piechoty od nr 36 do 57 – ok. 1110 m².

6. Remont nawierzchni drogi osiedlowej od ul. Młodzieży Polskiej 17 do ul. Walecznych 8 – ok. 825 m².

7. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ulic Żołędziowa – Zakątek.

 

Łączny szacunkowy koszt w/w zadań wynosi ok. 1 000 000 zł.

Procedury związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Osiedlowego 2019–2024 wymagają przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Osiedla. W związku z tym prosimy ewentualne uwagi odnośnie w/w propozycji przekazywać:

• drogą mailową na adres: rada@zdroje.osiedla.szczecin.pl

• pocztą na adres Rady Osiedla Zdroje.

• osobiście w siedzibie Rady Osiedla Zdroje przy ulicy Torfowej 1 w każdy poniedziałek w godz. od 18ºº do 19ºº.

W siedzibie Rady Osiedla uzyskać można szczegółowe informacje odnośnie planowanych zadań. 

Uwagi przyjmowane będą w terminie do 02 marca 2020 roku.