Nadanie nazwy rondu przy skrzyżowaniu ul. Mączna, Pszenna i Walecznych