Obwieszczenie Prezydenta Miasta z 24 maja 2021 roku o możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn.: "Program ochrony środowiska dla Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028"