Odwołanie zebrania z mieszkańcami w dniu 23 marca 2020 r.