Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zdroje w dniu 07.10.2019