Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Zdroje w dniu 16 grudnia 2019