Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zdroje w dniu 16.09.2019