Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Zdroje w dniu 2 grudnia 2019 r.