Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Zdroje w dniu 3 lutego 2020