Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zdroje w dniu 30.09.2019