Protokół z Posiedzenia Zarządu Osiedla Zdroje w dniu 10 lutego 2020