Protokół z Posiedzenia Zarządu Osiedla Zdroje w dniu 27 stycznia 2020 r.