Protokół z Posiedzenia Zarządu Osiedla Zdroje w dniu 30 listopada 2020 r.