Protokół z Posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Zdroje w dniu 13 stycznia 2020