Protokół z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Zdroje w dniu 21.10.2019