Protokół z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Zdroje w dniu 23.09.2019