Protokół z Posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Zdroje w dniu 25 listopada 2019r.