Protokół z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Zdroje w dniu 28.10.2019