Sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Osiedla ZDROJE w roku 2016