Sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Osiedla ZDROJE za rok 2015