Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego Osiedla Zdroje na 2021 rok