Uchwałą Rady Osiedla Zdroje w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Zdroje