uchwała Rady Osiedla Zdroje w spawie przyjęcia planu rzeczowo- finansowego na rok 2018