Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie określenia priorytetów i kierunków pracy Rady Osiedla Zdroje na 2020 r.