Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia aktualizacji planu rzeczowo - finansowego Osiedla Zdroje na 2020 rok