Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego na rok 2020 (zgodnie z załącznikiem) dla Rady Osiedla Zdroje