Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Osiedla Zdroje w 2019