uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie uwag do projektu modernizacji ul. Wczasów, Winogronowa