Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wniosku TBS „Prawobrzeże” Spółka z o.o. w Szczecinie dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania bariery dźwiękochłonnej wzdłuż budynku przy ul. Bat. Chłopskich 10 w Szczecinie.