Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wyboru Zarządu Rady Osiedla Zdroje