Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie wykorzystania środków Komisji Inicjatyw Społecznych z tzw. "małej dotacji" w roku 2019