uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zaopiniowania wniosku o sprzedaż działki 78/1 z obr.4189