uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zaopiniowania wstępnego układu geometrycznego dla ulicy Młodzieży Polskiej