uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zaopiniowania wydzierżawienia działki 53/1 z obr. 4162