uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zgłoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zdroje Łozowa-Leszczynowa