Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2019