uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zmiany w planie finansowym prZyjętym uchwałą123/17 z 12 czerwca 2017