Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego Osiedla Zdroje na 2021 rok