Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie użyczenia na czas oznaczony - na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Grabowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/2, obreb 4144

Nr uchwały: 
42/Z/21
Data uchwały: 
26/07/2021
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon 202107270833.pdf183.37 KB