Uchwała Zarządu Rady Osiedla Zdroje w sprawie organizacji wigilii dla samotnych w Centrum Edukacji Ogrodniczej i dofinansowania wigilii dla dzieci niepełnosprawnych