Uchwała Zarządu Rady Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Osiedla Zdroje na 2020 rok