Uchwała Zarządu Rady Osiedla Zdroje w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu