Uchwała Zarządu Rady Osiedla Zdroje zmieniająca Uchwałę Nr 6/19 w sprawie przyznania diety członkom Zarządu Rady Osiedla Zdroje w 2019 roku