Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
46/21 27/12/2021 UCHWAŁA RADY OSIEDLA ZDROJE W SPRAWIE NADANIA NAZWY RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC WALECZNYCH, MĄCZNEJ I PSZENNEJ W SZCZECINIE 09/01/2022
45/21 27/12/2021 Uchwała Rady Osiedla Zdroje z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Osiedla Zdroje na 2022 rok 08/01/2022
49/Z/21 20/12/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo - finansowego Osiedla Zdroje na 2022 rok 20/12/2021
48/Z/21 29/11/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie zbycia gruntu gminnego, tj. części drogowej działki nr 68/1, z obrębu 4043 położonego w Szczecinie przy ul. Leszczynowej 24 30/11/2021
47/Z/21 29/11/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. F. Kamińskiego, działka nr 47/2 z obrębu 4188 30/11/2021
46/Z/21 08/11/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ulicy Walecznych w Szczecinie 14/11/2021
45/Z/21 08/11/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Leszczynowej 10/11/2021
44/Z/21 04/10/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych, położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Trygława, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 78/10 i 73/11 z obrębu 4189 10/10/2021
44/21 27/09/2021 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic Walecznych, Mącznej i Pszennej w Szczecinie 30/09/2021
43/21 27/09/2021 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zajecia stanowiska odnośnie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin 30/09/2021