Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
44/21 27/09/2021 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic Walecznych, Mącznej i Pszennej w Szczecinie 30/09/2021
43/Z/21 30/08/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. Leszczynowej, część działki nr 20/6 z obrębu 4043 31/08/2021
43/21 27/09/2021 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie zajecia stanowiska odnośnie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin 30/09/2021
42/Z/21 26/07/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie użyczenia na czas oznaczony - na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Grabowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/2, obreb 4144 31/07/2021
42/21 14/06/2021 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie poparcia planu zagospodarowania przestrzennego "Zdroje-Senatoryjna" 21/06/2021
41/Z/21 14/06/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie dzierżawy gruntu przy ul.Cedrowej, działka nr 8/5, obręb 4162 21/06/2021
41/20 14/12/2020 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Osiedla Zdroje na 2021r. 10/01/2021
40/Z/21 14/06/2021 Uchwała Zarządu Osiedla Zdroje w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. Kopalnianej, działa nr 120/4, obręb 4144 21/06/2021
40/20 24/08/2020 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie przyjęcia aktualizacji planu rzeczowo - finansowego Osiedla Zdroje na 2020 rok 30/08/2020
4/19 08/07/2019 Uchwała Rady Osiedla Zdroje w sprawie harmonogramu pracy Rady Osiedla Zdroje 15/07/2019