w sprawie przystąpienia do współorganizacji Bożonarodzeniowego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci