Zaproszenie do złożenia oferty o aktualizacje dokumentacji projektowej ul. Żołedziowa i Zakątek